NAIS

NOI IN MASS MEDIA
December 7, 2016
SĂPTĂMÂNA COMPETENȚELOR
January 3, 2017

Expertiza organizatiilor implicate in  proiect:

Letonia

 • Experiența în educația incluzivă
 • Experiența în e-learning și materiale de studiu corespunzătoare
 • Implicarea în sprijinul elevilor
 • Experiența în munca cu grupuri sociale la nivel de risc

Belgia

-predare pentru elevi cu nevoi speciale

-know how pe integrare diversă

-metode de predare specifice elevilor cu nevoi speciale

Croatia

-metode de lucru cu elevi cu dizabilități moderate sau cu risc de excluziune

-munca colaborativă

– folosirea tehnologiilor ICT în predare și networking

 -e-learning și elaborare de materiale care ajută la stimularea interesului și implicarea elevilor în educație și societate

-metode și activități preventive abandonului școlar

-orientare profesională

România

 • abordarea incluziunii și diversității
 • folosirea instrumentelor interactive
 • crearea unui mediu favorabil tuturor elevilor
 • strategii de prevenire a abandonului școlar
 • orientare profesională

                Nevoi comune celor patru parteneri:

 1. Imbunătățirea calității educației incluzive oferite prin găsirea de noi metode și abordări și introducerea bunelor practici din școlile partenere
 2. Alinierea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și a performanțelor acestora cu nevoile școlii
 3. Transformarea predării într-o formă de invațare împărtășită
 4. Asigurarea unei educații de calitate conform principiului European al echității în educație
 5. Nevoia fiecărui elev de a face o alegere corespunzătoare a carierei prin cunoașterea propriilor abilități, competențe, talente, nevoi, valori, interese
 6. Nevoia de a transmite experiențe de abordare a diferitelor grupuri specifice care tranzitează Europa

Proiectul va pune accent pe:

 • echitate și incluziune, orientare profesională
 • sinergii intre politici și practică
 • creativitate, inovare și modernizare
 • transfer de experiențe și bune practici