OFERTA EDUCAŢIONALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC „ FRANCISC NEUMAN” ARAD 2016-2017

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

1. Liceu zi: - ruta directă -Filieră Tehnologică – 3 clase – 84 locuri
a) Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază : Industrie textilă și pielărie
Calificărea: Tehnician designer vestimentar – o clasă – 28 locuri

b) Profil servicii
Domeniul pregătirii de bază : Comerț
Calificarea: Tehnician în achiziţii şi contractări – o clasă – 28 locuri

c) Profil servicii
Domeniul pregătirii de bază : Estetica și igiena corpului omenesc
Calificarea: Coafor stilist– o clasă -28 locuri

2.Învățământ profesional cu durata de 3 ani -o clasă-28 locuri
Domeniul pregătirii de bază : Estetica și igiena corpului omenesc
Calificarea: Frizer –coafor –manichiurist-pedichiurist – o clasă – 28 locuri

3. Liceu seral clasa a XI-a (semestrul al II-lea ): – o clasă – 28 locuri
Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază : Industrie textilă și pielărie
Calificarea :Tehnician în industrie textilă – o clasă – 28 locuri

DISTRIBUȚIA CLASELOR PE PROFILE ȘI CALIFICĂRI - ANUL ŞCOLAR 2016-2017