Coafura

DOMENIUL ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC

 

Sistemul Naţional de Calificări Profesionale (SNCP), prin domeniul de pregătire Estetica şi îngrijirea corpului omenesc, furnizează forţă de muncă pentru domeniul de activitate servicii, domeniu aflat în plină ascensiune.

Conţinuturile  care se studiază în învățământul profesional cu durata de 3 ani (calificarea frizer- coafor-manichiurist-pedichiurist) vizează unitati de competență pentru abilitati cheie, unități de competență tehnice generale unități de competență tehnice specializate, din anexa nr. 4 la OMECI  nr.4857 din 31.08.2009, STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ.

Dupa finalizarea clasei a XI-a și promovarea examenului de certificare a competențelor profesionale de nivel 3(conform HG.918/2014) , absolventul poate opta continuarea  studiilor liceale în vederea obținerii nivelului 4 de calificare profesională sau poate să acceadă pe piața muncii.

Calificarea profesională,  coafor stilist se poate dobândi dupa parcurgerea claselor a XI-a și a XII-a

liceu zi și după susținerea examenului de certificare a competențelor profesionale de nivel 4 (conform HG.918/2014).

Conținuturile care se studiază în clasele IX-XII, vizează unități de competență pentru abilități cheie, unități de competență tehnice generale unități de competență tehnice specializate prevăzute în   Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006, STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, calificarea Coafor stilist  respectiv.

Calificarea de nivel 3, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist se poate dobândi prin parcurgerea claselor a IX-a, a X-a, a XI-a de învățământ profesional cu durata de  3 ani.

Absolvenții claselor de învățământ profesional cu durata de 3 ani, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist pot continua studiile liceale în învătământul liceal de zi sau seral clasa a XI-a, a XII-a învățământ de zi respectiv clasa a XI-a semestrul al II-lea, a XII-a, a XIII- a învățământ seral.

Calificările din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc respectiv: Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist și coafor stilist  permit absolvenților să îşi găsească un loc de muncă, să -și inițieze propria afacere sau să continue studiile într-o instituție de învățământ superior dupa promovarea examenului de bacalaureat.