EES – Effective e-Learning System Based on Digital Competences

MADE FOR EUROPE – 2019
March 25, 2019
LEARNING TO BE 2
March 25, 2019

Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ nr. 2018-1-LV01-KA229-046952 ”Effective e-Learning System Based on Digital Competences”, coordonat de Letonia, având parteneri din Suedia, Portugalia, Croația, Grecia este conceput ca o provocare pentru elevi și profesori pentru a-și folosi competențele digitale efectiv și cu încredere.

Acest proiect a fost iniţiat datorită nevoii de dezvoltare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a cadrelor didactice şi elevilor, dat fiind faptul că competenţele digitale sunt premise pentru inovare, cunoaştere, dezvoltare şi succes în carieră

Buget 20.962 euro