Servicii

DOMENIUL COMERȚ

 

Calificarea  de nivel 4 „Tehnician în achiziţii şi contractări” se dobândeşte prin parcurgerea claselor a XI-a şi a XII-a de liceu, profil servicii. Standardele de pregătire pentru calificarea de  „Tehnician în achiziţii și contractări” urmăresc formarea la viitorii absolvenţi  a competențelor prevăzute în Anexa nr. 1 la OMEdC  nr.3171 din 30.01.2006 , STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ.

         Baza materială a Liceului Tehnologic „ Francisc Neuman” Arad corespunde cerinţelor unui învățământ modern. Şcoala deţine 21 săli de clase, cabinete şi laboratoare dotate cu mobilier modern, echipamente multimedia și conexiune la internet. Activitatea de instruire practică se desfăşoară în 3 ateliere de confecții și 2 de estetica și igiena corpului omenesc sau la agenţii economici cu care şcoala are încheiate acorduri de parteneriat. Școala dispune de sală de sport , o bibliotecă cu peste 16000 volume și un magazin de prezentare a produselor confecționate în atelierele școală.

         Servicii oferite: Consilierea elevilor și părinților prin cabinetul de consiliere psihopedagogică, servicii medicale , cazare și masă în internatul propriu.

Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” este o instituţie de învăţământ deschisă către comunitate promovând relaţii de parteneriat cu şcoli de profil, agenţi economici, ONG-uri, instituţii de cultură etc.  În școală se derulează anual un număr mare de proiecte educative.

Dimensiunea europeană este relevată prin multitudinea de proiecte Comenius, Leonardo da Vinci,  Erasmus+ , derulate în  ultimii ani.

Activitățile derulate sunt promovate prin revista școlii „Atitudini”, „Newsletter FN”sau prin mass-media locală.

Posibilităţi de integrare a absolvenţilor

Şcoala are încheiate acorduri de parteneriat cu agenţi economici din domeniul industriei textile, serviciilor şi estetica şi îngrijirea corpului omenesc în scopul efectuării stagiilor de practică , realizarea de activități în parteneriat , participare reprezentanți firme în comisii de examen având ca finalitatea facilitarea tranziţiei de la şcoală spre locul de muncă și o căt mai bună inserție socio-profesională a absolvenților.

Calitatea pregătirii profesionale, numărul mare de firme în domeniile de pregătire profesionale ale şcolii oferă premisa unei bune inserţii socio-profesionale, dar şi a continuării studiilor într-o instituţie de învăţământ superior.