Textile

DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE

 

Calificarea profesională de nivel  de nivel 4, „Tehnician designer vestimentar” se dobândește

prin parcurgerea formei de învățământ liceu zi sau liceu seral rută directă.

Calificarea de nivel 4 „ Tehnician designer vestimentar” se dobândeşte prin parcurgerea claselor a XI-a şi a XII-a  liceu tehnologic, competențele dobândite fiind cele prevăzute în  Anexa nr. 4  la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009, STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Calificarea profesională de nivel 4, „ Tehnician designer vestimentar , pe ruta directă liceu seral se dobândeşte după parcurgerea claselor a XI-a (semestrul al II-lea ) , a XII-a și a XIII-a.

Calificarea profesională  de nivel 4 , „ Tehnicianîn industrie textilă ”, pe ruta directă liceu seral se dobândeşte după parcurgerea claselor a XI-a (semestrul al II-lea ) , a XII-a și a XIII-a.

Calificarea de nivel 3, „ confecționer produse textile” se poate dobândi prin parcurgerea claselor a IX-a, a X-a, a XI-a de învățământ profesional cu durata de  3 ani.

Absolvenții claselor de învățământ profesional cu durata de 3 ani, confecționer produse textile pot continua studiile liceale în învătământul liceal de zi sau seral clasa a XI-a, a XII-a învățământ de zi respectiv clasa a XI-a semestrul al II-lea, a XII-a, a XIII- a învățământ seral.

Pentru fiecare calificare de nivel 3 (nivel 4 conform HG.918/2014 ) s-au elaborat Standarde de Pregătire Profesională, care au următoarea structură : unităţi de competenţă pentru abilităţi cheie, unităţi de competenţă tehnice generale, unităţi de competenţă tehnice specializate.