DĂRUIND VEI DOBÂNDI!

SURFING THE WORLD OF BOOKS
October 31, 2016
NEWSLETTER FN
October 31, 2016

DĂRUIND VEI DOBÂNDI!

Scopul proiectului: formarea elevilor  în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor probleme sociale, culturale şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc.

 

Obiective:

– formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat;

– cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală;

– responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie;

– dezvoltarea unor competenţe antreprenoriale.