Istoric

Istoric


Liceul Tehnologic „Francisc Neuman”Arad a luat ființă în anul 1948 sub numele de Şcoala profesională textilă din Arad. De la înfiinţare şi până în anul 1966 şcoala a pregătit muncitori calificaţi pentru întreprinderile aparţinând Ministerului Industriei Uşoare din localitate şi din ţară.

In anul şcolar 1948, Şcoala profesională textilă din Arad funcționa în clădirea din str. A. Vlaicu nr. 174, iar căminul în localul din str. M. Eminescu nr. 32 şi în localul din str. A. Iulia nr. 4-6. Primul local a fost folosit ca şi cămin de băieţi, iar al doilea ca şi cămin de fete. În anul 1955, Şcoala profesională textilă se comasează cu Şcoala medie tehnică textilă din Arad şi funcţionează de la această dată în localul Şcolii medii din str. Agrişelor nr. 1 (şcoala) şi în localul din P-ţa Meresiev nr. 3 (Căminul).
In perioada 1948-1966 numărul elevilor a crescut de la 161 elevi în 1948 la 1236 elevi în 1966.
In anul şcolar 1966-1967 şcoala pregătea elevi în meseriile: filatură, ţesătorie, finisaj, confecţii tricotaje, confecţii ţesături, tricotaje, ceasornicari, calapodari.
Începând cu anul şcolar 1959-1960 în şcoală se înființează un atelier de ţesătorie pe str. Dorobanţi nr. 68.
În anul 1965 în localul din str. Labirint nr. 6 a fost amenajată o sală pentru atelierul de confecţii.
In anul 1966 şcoala dispunea de patru localuri: clădirea din str. Agrişelor nr. 1, unde se găseau birourile şi sălile de clasă, clădirea din P-ţa Meresiev nr. 3, unde se găseau internatul de fete şi cantina şcolii, clădirea din str. Labirint nr. 6 unde se găseau atelierul de ţesătorie, atelierul de confecţii şi clădirea din str. Dorobanţi nr. 68.
Clădirea şcolii din str. Agrişelor nr. 1 a fost construită în anul 1879 pe 3 nivele: subsol, parter, etaj având iniţial 4 săli de clasă.
In anul 1962 s-au mai adăugat sălilor existente încă două săli de clasă, în 1963 s-au mai construit 4 săli de clasă, iar în 1965-1966, 6 săli.
In clădirea din str. Labirint nr. 6 erau amplasate în anul 1966 atelierul de ţesătorie, atelierul de preparaţie a ţesătoriei, atelierul de confecţii tricotaje, de confecţii ţesături, magazia atelierelor, , centrala termică, birouri, 5 dormitoare, garaj, şopron de lemne, 6 magazii.
Pentru şcoala profesională durata de şcolarizare a fost de 3 ani până în anul 1969. Începând cu anul 1969-1970 durata de şcolarizare a elevilor s-a redus la 2 ani, iar mai târziu odată cu înfiinţarea liceelor industriale (1974) durata de şcolarizare a elevilor claselor profesionale - profil confecţii s-a redus la un an şi jumătate.
De-a lungul anilor ,,Şcoala profesională textilă” din Arad, aparţinând M.I.U. a pregătit cadre calificate pentru diferite fabrici din ţară: F.C. Arad, Tricoul Roşu Arad, F.C. Odorheiul Secuiesc, F.C. Baia Mare, F. C. Botoşani.
Alături de Şcoala profesională, din anul 1974 funcţionează Liceul Industrial „30 Decembrie" cu 2 clase: o clasă profil filatură-ţesătorie şi o clasă profil confecţii îmbrăcăminte curs de zi, precum şi o clasă a IX-a confecţii curs seral.
De asemenea, în perioada anilor '70-'80 au funcţionat şi clase postliceale (filatură) şi maiştri zi şi seral (filatură, finisaj textil, confecţii îmbrăcăminte) și o clasă de școală profesională de bijutier pentru fabrica „Arădeanca”.
Din anul 1993 şcoala se transformă în „Grup Şcolar de Industrie Uşoară”, în anul 2002 devine Grup Şcolar „Francisc Neuman” pana la 1 septembrie 2012 când se transformă în Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad.

Modificări în timp:
1948-1955 – Şcoala Profesională Textilă
1956-1957 – Şcoala Profesională de Ucenici „30 Decembrie”
1958-1962 – Şcoala Profesională de Mecanici a Uzinelor Textile „30 Decembrie”
1963-1966 – Şcoala Profesională Textilă „30 Decembrie”
1967-1977 – Şcoala Profesională Textilă
1978-1984 – Grup Şcolar M.I.U.
1985-1992 – Liceul Industrial „30 Decembrie”
1993-1995 – Grup Şcolar Industrial Nr. 13
1996-2001 - Grup Şcolar de Industrie Uşoară
2002 – 2012- Grup Şcolar „Francisc Neuman”Arad
2012 – prezent – Liceul Tehnologic „ Francisc Neuman”Arad