Prezentare

Prezentare


Aflat într-o zonă de interes a Aradului, centrul istoric, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad este o şcoală de tradiţie în învăţământul profesional şi tehnic arădean.
Deşi s-au schimbat denumiri, s-au modificat profiluri, şcoala continuă să-şi păstreze identitatea.
Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad a fost înfiinţat în anul 1948 sub numele de Şcoala Profesională Textilă.
Din anul 2002 şcoala poartă numele baronului Francisc Neuman, figura proeminentă a vieţii economice, culturale, sportive , cu un rol deosebit în dezvoltarea industriei textile arădene.

Domeniile şcolii, Industrie textilă și pielărie (Tehnician design vestimentar, Tehnician în industrie textilă, confecționer produse textile ), Comerț (Tehnician în achiziţii şi contractări) şi Estetica și igiena corpului omenesc (coafor stilist, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist) evidenţiază pregnant conceptul şi colaborarea inter- şi transdisciplinară .

Baza materială a Liceului Tehnologic „ Francisc Neuman” Arad corespunde cerinţelor unui învățământ modern
Școala deţine 21 săli de clase, cabinete şi laboratoare dotate cu mobilier modern, echipamente multimedia și conexiune la internet. Activitatea de instruire practică se desfăşoară în 3 ateliere de confecții și 2 ateliere de estetica și igiena corpului omenesc sau la agenţii economici cu care şcoala are încheiate acorduri de parteneriat. Școala dispune de sală de sport , o bibliotecă cu peste 16000 volume și un magazin de prezentare a produselor confecționate în atelierele școală.

Servicii oferite

Consilierea elevilor și părinților se realizează prin cabinetul de consiliere psihopedagogică. Elevii școlii beneficiază de asistență medicală și servicii de cazare și masă în internatul propriu.

Activitate extracurriculară

Activităţile extracurriculare şi extraşcolare au devenit tot mai importante pentru extinderea nivelului de cunoaştere, autocunoaştere şi dezvoltare personală a elevilor. Implicarea unui număr cât mai mare de elevi și cadre didactice în activitățile extracurriculare a devenit un deziderat al școlii noastre. Enumerăm câteva activități: Balul Bobocilor, Halloween, Festivalul Național al Șanselor Tale, Ziua Școlii, Simpozionul Naţional de Specialitate ”Expectative”, Ziua Absolventului, concursuri și aniversări tematice.
Activităţi de voluntariat:
Şcoala noastră a participat activ la programele şi activităţile din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară. Cu sprijinul Consiliului Şcolar al Elevilor tinerii noştri au oferit daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în cadrul proiectului ,,Dăruind vei dobândi!” și au participat la activități de voluntariat în programul Let's do it România!.

Rezultate obținute la concursurile școlare

Participarea elevilor şcolii noastre la concursuri de specialitate, cultural artistice sau educative s-au concretizat anual în numeroase premii și mențiuni (Concursul Naţional de Creație Textilă JUNIOR DESIGNER,Iași, Simpozionul naţional EXPECTATIVE, Concursul național de creație literară și eseistică ”Adolescenții și provocările scrisului”, Concurs regional ,,In lumea îngerilor”, Concursul judeţean ,,Hristos în şcoală-cunoaştere şi trăire”, Concursul Naţional INGTEX –Facultatea ,,Aurel Vlaicu" Arad, secțiunea "concurs compoziție grafică pentru produse textile – schiță de creație vestimentară,etc.).

Posibilităţi de integrare a absolvenţilor

Şcoala are încheiate acorduri de parteneriat cu agenţi economici din domeniul industriei textile, serviciilor precum şi estetica şi îngrijirea corpului omenesc în scopul efectuării stagiilor de practică şi pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală spre locul de muncă. Instruirea practică la locul de muncă reprezintă cheia formării profesionale de calitate. Firma are posibilitatea de a cunoaște elevul, de a-l familiariza cu mediul de lucru, cu echipa, cu tehnologiile folosite și deschide posibilitatea colaborarii în continuare printr-o posibilă angajare la finalizarea studiilorcu efect benefic asupra ambelor părți implicate în procesul de formare profesională.

Proiecte şi parteneriate educaţionale

Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” este o instituţie de învăţământ deschisă către comunitate promovând relaţii de parteneriat cu şcoli de profil, agenţi economici, ONG-uri, instituţii de cultură etc. În școală se derulează anual un număr mare de proiecte educative („Etos și comportament”, „Uniți împotriva violenței”, „Fii cetățean activ!”,etc.) care dezvoltă la elevi spiritul civic, toleranța, abilități de comunicare și promovează munca în echipă.

Dimensiunea europeană este relevată prin multitudinea de proiecte Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus+ , derulate în ultimii ani.
„Furnizare de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii pentru Viitorii Antreprenori", „Experienţe de învăţare pentru abilităţi îmbunătăţite”, „Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice din domeniul textil pentru o dimensiune europeană în educaţie”, „Experienţă transnaţională în croirea materialelor textile pentru a veni în întâmpinarea nevoilor europene”, „Îmbunătăţirea calităţii în domeniul estetica şi igiena corpului omenesc”; parteneriatul Leonardo da Vinci: „Co-Building a Good Guidance”, proiectul Comenius: „Modă şi artă”, Asistenţă germană nerambursabilă, „Euro Labour Market”, „Metode inovative de predare-învățare” sunt câteva din proiectele cu impact benefic asupra elevilor,și cadrelor didactice prin motivarea pentru continuarea formării profesionale, oportunităţile de dezvoltare personală, a competenţelor specifice domeniului de pregătire (textile, comerț sau estetica şi igiena corpului omenesc), dobândirea mijloacelor europene de evaluare şi certificare a competenţelor (Certificat de mobilitate Europas, Paşaport lingvistic, CV European).
Consolidând dimensiunea internațională redefinim cultura organizaţională, construim un mediu profesional care permite valorificarea întregului potențial al personalului nostru, regândim comunicarea didactică accentuând învăţarea de tip colaborativ, încurajând exprimarea ideilor personale, valorizarea constructivă a diferenţelor de perspectivă şi de opinie.

Activitățile derulate sunt promovate prin revista școlii „Atitudini” sau prin „Newsletter FN”.

Într-un mediu educaţional competitiv elevii şcolii beneficiază de pregătire teoretică şi de specialitate de calitate care le oferă premisa găsirii unui loc de muncă după absolvire sau continuării studiilor într-o instituţie de învăţământ superior.

Tradiția de peste 68 de ani , dăruirea și profesionalismul colectivului școlii , calitatea pregătirii absolvenților conferă Liceului Tehnologic„ Francisc Neuman”, certiudinea continuității.