OFERTA EDUCAŢIONALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC „ FRANCISC NEUMAN” ARAD 2016-2017

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

1. Liceu zi: - ruta directă - Filieră Tehnologică – 3 clase – 84 locuri
a) Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază : Industrie textilă și pielărie
Calificărea: Tehnician designer vestimentar – o clasă – 28 locuri

b) Profil servicii
Domeniul pregătirii de bază: Comerț
Calificarea: Tehnician în achiziţii şi contractări – o clasă – 28 locuri

c) Profil servicii
Domeniul pregătirii de bază: Estetica și igiena corpului omenesc
Calificarea: Coafor stilist – o clasă - 28 locuri

2. Învățământ profesional cu durata de 3 ani - o clasă - 28 locuri
Domeniul pregătirii de bază : Estetica și igiena corpului omenesc
Calificarea: Frizer –coafor –manichiurist-pedichiurist – o clasă – 28 locuri

3. Învățământ profesional cu durata de 3 ani în sistem dual
(SC ROFA TEXTIL PRODUCT, SC ARCOOM)
– o clasă – 28 locuri
Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază: Industrie textilă și pielărie
Calificarea:Tehnician în industrie textilă – o clasă – 28 locuri