Parteneriate

NEVOIA DE PARTENERIATE

Autoritatea dată de nivelul de pregătire, ca şi experienţa dobândită în educarea tinerilor reprezintă un potenţial pozitiv. Şcoala trebuie să răspundă aşteptărilor comunităţii respectând normele şi valorile social-culturale specifice. Familia va trebui să respecte autoritatea şcolii în probleme legate de educaţie formală şi în intervenţia directă în procesul de socializare al copilului. Şcoala funcţionează ca un element al controlului social fiind responsabilă pentru promovarea unor valori prin care adolescentul să fie respectat; profesorii, directorii şi chiar părinţii au nevoie de o continuă reîmprospătare educaţională, participarea acestora împreună la seminarii de formare sau activităţi de dezvoltare comunitară oferă un mod de diseminare a experienţei şi eforturilor permanente ale fiecărui grup.

Eficienţa acestor parteneriate este posibilă doar prin transfer de experienţă cu instituţii de la nivel local şi regional, prin consolidarea colaborării cu autorităţile locale şi agenţii economici, prin identificarea unor noi resurese extrabugetare şi, nu în ultimul rând, prin implicarea cât mai activă a părinţilor pentru susţinerea şi promovarea unor modele comportamentale pozitive.

Parteneriate la nivelul unităţii noastre şcolare:
1. parteneriat cu Universitatea Aurel Vlaicu Arad – consultanţă în orientarea profesională
2. parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii
3. parteneriat cu Liceul Pedagogic “Dimitrie Ţichindeal” – internat, magazin de prezentare
4. parteneriat cu Liceul de Artă “Sabin Drăgoi” pentru dezvoltarea unor activităţi artistice şi educative
5. parteneriat cu Şcoala specială cu clasele I-VIII pentru organizare de diverse acţiuni care cuprind copii cu CES, respectiv cu probleme de comunicare şi integrare socială şi şcolară, SNAC
6. parteneriat cu Colegiul Tehnic Timişoara în domeniile: dezvoltare instituţională; marketing educaţional; estetica; activităţi extracurriculare; iniţiere firme de exerciţiu, integrare socio-profesională a adulţilor; schimburi de experienţă
7. parteneriat cu Teatrul de Stat “Ioan Slavici” Arad - organizare de spectacole – lectură
8. parteneriat cu “Condor Club” Arad – turism, ecologie
9. parteneriat încheiat cu şcoala de profil textil din Szeged “Tisza Lajos Könnyuipari Szakközepiskola” care prevede schimb de elevi şi activităţi comune culturale, sportive, de specialitate (din 2004)
10. parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultura Arad cu participare constantă la Târgul de Paşti şi Târgul Daruri de Crăciun, cu prezentări de modă şi stand prin care se comercializează produsele din atelierele şcoală (din anul 1999)
11. parteneriat cu Agenţia de Protecţia Mediului Arad în scopul organizării unor evenimente din “Calendarul ecologic”
12. parteneriat cu Societatea Studenţilor Europenişti Cluj Napoca activităţi în cadrul proiectului “Înţelege Europa”. Acest proiect urmăreste promovarea în rândul liceenilor participarea activă la viaţa publică, implicarea tinerilor în societate în vederea dezvoltării societăţii civile în context european (2006-2007)
13. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor – implicat activ în viaţa şcolii
14. Agenţi economici colaboratori (S.C. Moda S.A., S.C. Amatex S.R.L., S.C., S.C. Crynic S.R.L., S.C. Rosco Textil S.A., S.C. Artex S.A., P.F. Dominic, saloane de coafură şi înfrumuseţare)

Comunicarea între părţi devine caracteristica definitorie a relaţiilor şcoală – comunitate, receptarea şi emiterea de mesaje clare contribuie la o fructuoasă coparticipare la educaţia adolescenţilor.