PREZENT ȘI ACTIV!

MADE FOR EUROPE – 2017
May 31, 2017
E+ ENHANCED EMPLOYABILITY THROUGH WORK BASED LEARNING
July 31, 2017

Scopul proiectului: reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar

Obiective:

– identificarea elevilor aflați în situație de risc și consilierea acestora;

– consilierea părinților ai căror copii absentează nemotivat;

– dezvoltarea colaborării cu Poliția de Proximitate și DGASPC pentru luarea unor măsuri de a ajutorare a copiilor aflați în situație de risc școlar.