Proiect de mobilitate Erasmus+ VET – LEARNING TO BE 3 – nr. 2019-1-RO01-KA116-062023

R.O.S.E.
August 30, 2019
ZIUA EUROPEI – 9 MAI 2020, AMBASADORI EPAS, PROMOTORI ERASMUS+
May 14, 2020

Proiectul se derulează în cadrul Cartei de mobilitate VET și se adresează elevilor din clasele a X-a liceu și școală profesională, de la toate specializările existente în școală și cadrelor didactice din domeniul Textile. 

Stagiile au la bază modulele de stagiu de practică prevăzute în planurile de învățământ pentru clasa a X-a de la fiecare calificare în parte precum și Standardele de pregătire profesională ale acestora: Lucrări de estetică în salonul de coafură-frizerie, Aplicații de bază în comerț, Documentație tehnică și ergonomia locului de muncă, Coafuri cu împletituri și adaosuri de mese colorate, pentru dezvoltarea următoarelor competențe cheie: Tranziția de la școală la locul de muncă (pentru toate domeniile); Lucrul în echipă (pentru domeniul pregătirii de bază Comerț); Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă (restul domeniilor).

        Realizarea acestora răspunde obiectivelor din strategia de internaționalizare 2016-2021:

O1 Transformarea școlii într-o reală organizație care învață, implementarea politicilor educaționale referitoare la integrarea TIC și incluziune;

O2 Imbunătățirea calității predării și învățării și pregătirea elevilor pentru piața muncii într-o lume globalizată.

Fluxul 1 din Spania, 20.01. – 07.02.2020, organizație intermediară MEP Europrojects Granada format din 28 participanți, repartizați astfel:
– 9 participanți elevi în clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Comerț, calificarea Tehnician în achiziții și contractări; Autoservicio Matilde, Madero Lopez 2013 S.L.
– 5 participanți elevi în clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Industrie textila și pielărie, calificarea Tehnician designer vestimentar; Hita y Arcos
– 14 participanți elevi in clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Estetică și igiena corpului omenesc calificarea Coafor-stilist; Escuela de Peluquería Estética Grupo 7 S.L.

Fluxul 2 din Spania, 07.06. – 27.06.2020 , organizație intermediară MEP Europrojects Granada: 14 participanți, clasa a X-a școală profesională, domeniul pregătirii de bază Estetica și igiena corpului omenesc calificarea Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist.

Fluxul 3 din Spania 27.01 – 07.01.2020,  organizație intermediară MEP Europrojects Granada – 2 participanți cadre didactice – industrie textilă – jobshadowing la Hita y Arcos

Mobilitățile vor contribui la atingerea obiectivelor și a indicatorilor propuși astfel:

  • Sprijinirea și încurajarea continuă și constantă a elevilor și profesorilor pentru a dobândi competențele și abilitățile necesare dezvoltării personale și profesionale pentru integrare socio-profesională și cetățenie europeană activă;
  • Instaurarea unei culturi a toleranței și a competenței interculturale;
  • Asigurarea accesului tuturor elevilor la educație.  Asigurarea unor servicii adecvate pentru elevii cu CES și promovarea educației incluzive.
  • Valori europene dezvoltate în școală prin diverse activități formale și nonformale;
  • Imbunătățirea calității predarii și invățării prin realizarea unor schimburi de experiență și bune practici cu profesori și elevi din instituții similare din străinătate
  • Inlocuirea învățării prin metode tradiționale cu peer  learning, blended learning și activități interdisciplinare;
  • Organizarea de activități în parteneriat cu agenți economici autohtoni și companii multinaționale;
  • Dialogul periodic cu elevii pentru identificarea nevoilor (reale)  ale acestora privind educația și formarea;
  • Introducerea ca subiect de dezbatere și analiză a temei internaționalizarii și a progreselor înregistrate, semestrial în Consiliul de Administrație;
  • Stabilire de parteneriate pentru promovarea și integrarea învățământului în sistem dual.

Impactul asupra organizației noastre școlare:

-creșterea prestigiului școlii  în comunitatea locală și europeană;

-creșterea interesului elevilor, cadrelor didactice, comunității pentru dezvoltarea dimensiunii europene a educației în școală;

-valorificarea resurselor didactice ca expresie a diversității, accesibilității procesului educativ orientat spre motivarea elevilor;

-creșterea atractivității IPT, în general, și a sistemului de practică în particular, atât la nivelul sistemului IPT cât și la nivelul instituțiilor IPT;

-promovarea învățării centrate pe elev și implicarea activa, responsabila și intr-un mod organizat a agentilor economici şi a altor parteneri, în procesul de formare.

– sprijinirea capacității organizaționale a liceului pentru organizarea de mobilități pentru profesori și elevi, promovând și contribuind, totodată, la dezvoltarea calității mobilităților;

-evidențierea dimensiunii europene a liceului;

– vizibilitatea liceului pentru potențiali parteneri europeni sau pentru posibili viitori angajatori;

– elevii au șanse mai mari de angajare;

– sustenabilitatea mobilității internaționale;

-mobilități regulate anuale, cu siguranță la partenerii deja existenți, așa încât până în 2020, 20% din elevi vor beneficia de o perioadă de mobilitate;

-creșterea atractivității carierei în domeniul textil, servicii;

-motivarea profesorilor pentru perfecționare continuă și implicare în proiecte europene;

-exploatarea rezultatelor activităților de tip job shadowing;

-oferire expertiză proiecte pentru școlile din oraș și județ interesate;

-participarea activă în rețele de cooperare la nivel european;

-expertiza crescută în orientare privind cariera.

https://www.arq.ro/proiectele-erasmus-learning-to-be-3-si-effective-e-learning-system-based-on-digital-competences-implementate-de-liceul-tehnologic-francisc-neuman-arad/31145

https://www.arq.ro/noi-participanti-erasmus-la-neuman/31955