PROIECT ERASMUS+ ”Learning to be” 2017-1-RO01-KA116-036592

EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK
November 20, 2017
SĂPTĂMÂNA ALTFEL – 2018
March 25, 2018

PROIECT ERASMUS+ ”Learning to be”

2017-1-RO01-KA116-036592

perioada: 22.01.2018 – 09.02.2018, Granada (Spania) 

           perioada: 23.04.2018 – 11.05.2018, Grwp Llandrillo Menai, 

Rhos on Sea (Marea Britanie)

Proiectul se adresează elevilor din clasele a X-a liceu și școală profesională, de la toate calificările existente în școală.

           Stagiile au avut la bază modulele de stagiu de practică prevăzute în planurile de învățământ pentru clasa a X-a de la fiecare calificare în parte precum și Standardele de pregătire profesională ale acestora: Lucrări de estetică în salonul de coafură-frizerie, Aplicații de bază în comerț,      Documentație tehnică și ergonomia locului de muncă, Coafuri cu împletituri și adaosuri de mese colorate, pentru dezvoltarea următoarelor competențe cheie: Tranziția de la școală la locul de muncă (pentru toate domeniile); Lucrul în echipă (pentru domeniul pregătirii de bază Comerț); Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă (restul domeniilor)
Realizarea acestora răspunde primelor două obiective din strategia de internaționalizare 2016-2021:

  • O1 Transformarea școlii într-o reală organizație care învață, implementarea politicilor educaționale referitoare la integrarea TIC și incluziune;
  • O2 Imbunătățirea calității predării și învățării și pregătirea elevilor pentru piața muncii într-o lume globalizată.

Fluxul 1 din UK, organizație de primire Coleg LLandrillo Menai, în perioada 23 aprilie-11 mai 2018, format din 16 participanți din clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 3 ani, domeniul Estetica și igiena corpului omenesc, Calificarea: Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist.

 Fluxul 2 din Spania, organizație intermediară MEP Europrojects Granada format din 26 participanți, în perioada 22 ianuarie-9 februarie 2018 repartizați astfel:
– 7 participanți elevi în clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Comerț, calificarea Tehnician în achiziții și contractări;
– 5 participanți elevi în clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Industrie textila și pielărie, calificarea Tehnician designer vestimentar
– 14 participanți elevi in clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Estetică și igiena corpului omenesc calificarea Coafor-stilist.

Elevii au fost repartizați astfel:
Comert: Autoservicio Matilde (4), Madero Lopez 2013 S.L. (3)
Textile: Cheny – Penela y Hijos S.L. (3), Hita y Arcos (2)
Estetica: Peluquería Low Cost Javier Salazar (2), Esther Cañada Córdoba Estilistas (2), Blanco Peluquerías (3), Peluquería y estética Vanessa Berrios (4), Rachez Gretimarti, S.L.(2), Juan Robles Peluquería Hombre (1)
Mobilitățile au contribuit la atingerea obiectivelor propuse și a indicatorilor astfel:

pentru O1
– 42 de mobilități pentru elevii din clasele a X-a liceu și școala profesională, în anul școlar 2017-2018 reprezintă 30% din totalul elevilor de la acest nivel și 10% din totalul elevilor de liceu și învățământ profesional, astfel ca
până în anul 2020 cel puțin 20% din absolvenți să aibă o perioadă de formare în străinătate;
– creșterea atractivității carierei prin motivația celor 42 de elevi de a continua în ciclul superior al liceului în aceeași calificare sau angajare în domeniul în care se pregătesc;
– motivarea elevilor participanți pentru îmbunătățirea frecventării cursurilor estimăm că va duce la o creștere cu 20% a prezenței la ore și la reducerea abandonului școlar;
– dezvoltarea dimensiunii europene a școlii noastre prin actualizarea competențelor în domeniul noilor tehnologii textile, serviciilor și esteticii și igienei corpului omenesc în medii de lucru europene și prin colaborare
transnațională.

pentru O2
– în anul școlar 2017-2018, 10% din elevii de liceu și învățământ profesional au dobândit competențe sociale, atitudinale, relaționale, lingvistice, digitale validate prin documentul de mobilitate Europass;
– am realizat mobilitățile anuale propuse în strategia de internaționalizare pentru elevi din clasele a X-a;
– față de anul 2016-2017 avem o creștere cu 18.1% a numărului de elevi implicați în programe europene, încurajând învățarea unei limbi străine și acceptarea ideii de relaționare interculturală;
– îmbunătățirea competențelor de management de proiect pentru membri echipei coordonatoare.

https://www.arq.ro/la-liceul-tehnologic-francisc-neuman-se-invata-prin-proiecte-erasmus-/22532