Erasmus+ strategic partnership nr. 2016-1-LV01-KA219-022646: NEW ANGLES OF GOOD PRACTICES ON INCLUSION FOR ALL STUDENTS – NAIS

INFORMATII DE INTERES PUBLIC
July 16, 2018
SIMPOZION NAȚIONAL DE SPECIALITATE ”EXPECTATIVE”
July 23, 2018

Letonia
- Experiența în educația incluzivă
- Experiența în e-learning și materiale de studiu corespunzătoareImplicarea în sprijinul elevilor
- Experiența în munca cu grupuri sociale la nivel de risc

Belgia
- predare pentru elevi cu nevoi speciale
- know how pe integrare diversă
- metode de predare specifice elevilor cu nevoi speciale

Croatia
- metode de lucru cu elevi cu dizabilități moderate sau cu risc de excluziune
- munca colaborativă
- folosirea tehnologiilor ICT în predare și networking
- e-learning și elaborare de materiale care ajută la stimularea interesului și implicarea elevilor în educație și societate
- metode și activități preventive abandonului școlar
- orientare profesională

România
- abordarea incluziunii și diversității
- folosirea instrumentelor interactive
- crearea unui mediu favorabil tuturor elevilor
- strategii de prevenire a abandonului școlar
- orientare profesională  

Nevoi comune celor patru parteneri:
- Imbunătățirea calității educației incluzive oferite prin găsirea de noi metode și abordări și introducerea bunelor practici din școlile partenere
- Alinierea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și a performanțelor acestora cu nevoile școlii
- Transformarea predării într-o formă de invațare împărtășită
- Asigurarea unei educații de calitate conform principiului European al echității în educație
- Nevoia fiecărui elev de a face o alegere corespunzătoare a carierei prin cunoașterea propriilor abilități, competențe, talente, nevoi, valori, interese
- Nevoia de a transmite experiențe de abordare a diferitelor grupuri specifice care tranzitează Europa

Proiectul va pune accent pe:
- echitate și incluziune, orientare profesională
- sinergii intre politici și practică
- creativitate, inovare și modernizare
- transfer de experiențe și bune practici

file:///C:/Users/User/Desktop/flux%202%20pt%20site/ebook%20Recomendations%201.epub

https://www.arq.ro/training-european-nais-la-liceul-f-neuman/21004

https://www.arq.ro/liceul-tehnologic-francisc-neuman-arad-intr-un-nou-schimb-de-experienta-internationala/14221

 Filmuleț de prezentare  – reuniune finală – Zadar, Croația