gsneuman

March 26, 2021

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2021-2022

January 4, 2021

Parteneriat NAȚIONAL Interșcolar 2020

Școala în pandemie – O provocare pentru elevi, profesor și părinți
December 18, 2020

CONCURS DE ANGAJARE

August 18, 2020

Proiect de mobilitate Erasmus+ VET – ”LEARNING TO BE 4”- nr. 2020-RO01-KA116-078686

Continuă seria proiectelor de mobilitate VET ”LEARNING TO BE” implementate începând cu anul 2016 prin Carta de mobilitate VET Erasmus+.  Pe o perioada de 24 luni, proiectul ”LEARNING TO BE 4” cu […]
July 5, 2020

Admitere în învățământul liceal și profesional 2020

LEGISLAȚIE: https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/OMEC-4317-21052020_completare-si-modificare-admitere-liceu-2020.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/OMEC-4617-pt-modificare-a-OMEN-5087-inv-prof.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/1572502210_OMEN_5087_calendarul-admiterii.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/ORDIN_4325_2020_admitere_inv_profesional.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/Ordin-4532-2020.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/OMENCS_5068_admitere_inv_prof.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/OMEN-nr.-4948-din-27.08.2019_admitere_liceu_an-scolar_2020-2021.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/OMEC-5532_2019.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/Brosura_ADMITERE_2020-2021-Liceu-si-Profesional-forum.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/Anexa_I_Metodologie_de_organizare_si_desfasurare_a_admiterii_2011site.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/Anexa-2_ordin-4325_calendar-admitere-dual-2020.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/Anexa-1_ordin-4325_Calendar-admitere-profesional-2020.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/Adresa-MEC-fisa-inscriere-profesional-si-dual.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/8_Procedura_admitere_candidati_CES_liceal.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/07/4_OMECTS_4802_31_08_2010.pdf
June 22, 2020

EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ A ABSOLVENȚILOR DE CLASA a VIII-a 2020

LEGISLAȚIE: https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/06/precizari-depunere-contestatii-EN8_-22.06.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/06/Procedura-comunicare-rezultate-obtinute-de-candidati-EN2020-2.pdf
June 22, 2020

BACALAUREAT – SESIUNEA IUNIE 2020

LEGISLAȚIE: https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/06/Anexa-2-la-Ordinul-nr.-4115-din-10-aprilie-2020.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/06/Procedura_inscriere_ex_bacalaureat_2020_ses_iunie-iulie.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/06/OMEN-4950-din-27-august-2019-privind-organizarea-şi-desfăşurarea-examenului-naţional-de-bacalaureat-2020.pdf https://liceul-neuman.ro/wp-content/uploads/2020/06/OMEC_nr.-4341-27-05-2020_echivalare_competente_BAC-1.pdf
June 16, 2020

PROMOVAREA ȘCOLII

May 14, 2020

Proiectul „Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”

May 14, 2020

ZIUA EUROPEI – 9 MAI 2020, AMBASADORI EPAS, PROMOTORI ERASMUS+