ERASMUS+ KA1 EURO LABOR MARKET

INSCRIERE LICEU
July 15, 2011
ERASMUS+ METODE INOVATIVE DE PREDARE ÎNVĂȚARE
August 18, 2016

Nr. Proiect 2014-1-RO01_KA102-000573
Grupul ţintă al acestui proiect sunt 80 de elevi din clasa a X-a , aflaţi în formare profesională iniţială (IVT) în domeniile pregătirii de bază: Industrie textilă şi pielărie, Comerţ şi Estetica şi igiena corpului omenesc. Pe durata a doi ani școlari , 2014-2016 , elevii vor participa la 2 fluxuri * 3 saptamani de formare/practică în Spania și UK, în următoarele perioade: ianuarie 2015- flux 1 și ianuarie 2016- flux 2.
Parteneri: M.E.P Europrojects Granada, ca organizaţie intermediară în Spania; College Cambria din Wales.
Activitățile propuse în cadrul proiectului (6 ore/zi) în concordanță cu SPP, planificate împreună cu organizațiile de primire cu care am semnat un acord de învățare, au ca scop producerea unor efecte pozitive pe termen lung atât asupra participanților direcți la mobilitate cât și asupra instituției. Acestea constau în instruire practică în organizaţii dotate conform standardelor și cerințelor europene, pentru a se familiariza cu aceste cerințe facându-le mai ușoară trecerea de la școală la viața activă; pe de altă parte, vor avea posibilitatea de a studia modul de organizare și funcționare a unor organizaţii de nivel european și astfel vor fi motivați pentru a încerca să-și inițieze propria afacere, pentru perfecționare personală; participanții din Wales vor petrece perioada mobilității într/o școală având posibilitatea să remarce și cultura organizațională. Acestora li se adaugă activități culturale și pedagogice.

PPT DISEMINARE ELM_1 SITE

Flyer estetica
Flyer servicii
Flyer textile

MADE FOR EUROPE 2017