ERASMUS+ METODE INOVATIVE DE PREDARE ÎNVĂȚARE

ERASMUS+ KA1 EURO LABOR MARKET
July 18, 2016
PROIECTE EUROPENE 2006 – 2017
August 26, 2016

METODE INOVATIVE DE PREDARE ÎNVĂȚARE

PROIECT ERASMUS+ nr. 2015-1-RO01-KA101-01448

Prin acest proiect 11 cadre didactice din școala noastră au participat la un stagiu de formare în Spania privind metodele inovative de predare învățare (e-learning) utilizând tehnologiile Web 2.0, zilnic, la clasă, în mod practic și real. Cursul “ICT in teaching and learning: digital classroom” a avut ca scop formarea profesorilor pentru a crea clase digitale.
Competențe dobândite:

 • cunoașterea noțiunilor de bază despre clasa virtuală;
 • cunoașterea avantajelor utilizării Web 2.0 în școală cu grupuri interactive;
 • cunoașterea modului de implementare a TIC-ului in clasă;
 • cunoașterea modului de utilizare a blogurilor, a actvităților pentru Twitter ;
 • crearea de site-uri web cu Weebly sau alte programe;
 • crearea de lecții virtuale prin cooperare;
 • deschidere la schimbările oferite de potențialul tehnologiilor, informațiilor și comunicării;
 • motivația pentru a continua și reusi în învățarea pe parcursul întregii vieți;
 • interesul față de programele europene.
  • Obiectivul general al acestui proiect constă în prevenirea abandonului școlar pe termen scurt și mediu prin creșterea ratei de retenție cu cel puțin 10% până în anul 2020.

Prezentare proiect

METODE INOVATIVE DE PREDARE ÎNVĂȚARE – DESCRIERE