Proiect de mobilitate Erasmus+ VET ”LEARNING TO BE 2” nr. 2018-1-RO01-KA116-047470

Proiect ERASMUS+ parteneriat strategic EES – Effective e-Learning System Based on Digital Competences Nr. 2018-1-LV01-KA229-046952
March 25, 2019
SĂPTĂMÂNA ALTFEL – 2019
March 25, 2019

Proiect de mobilitate Erasmus+ VET ”LEARNING TO BE 2”
nr. 2018-1-RO01-KA116-047470

 • flux 1.  28.01. – 15.02.2019 – 29 participanți
 • flux 2. 24.06. – 12.07.2019 – 15 participanți
 • flux 3. 24.06 – 4.07.2019 – 2 participanti cadre didactice estetică jobshadowing

Proiectul se derulează în cadrul Cartei de mobilitate VET și se adresează elevilor din clasele a X-a liceu și școală profesională, de la toate calificările existente în școală și cadrelor didactice de la specialitatea Estetica și igiena corpului omenesc.  

           Stagiile au la bază modulele de stagiu de practică prevăzute în planurile de învățământ pentru clasa a X-a de la fiecare calificare în parte precum și Standardele de pregătire profesională ale acestora: Lucrări de estetică în salonul de coafură-frizerie, Aplicații de bază în comerț, Documentație tehnică și ergonomia locului de muncă, Coafuri cu împletituri și adaosuri de mese colorate, pentru dezvoltarea următoarelor competențe cheie: Tranziția de la școală la locul de muncă (pentru toate domeniile); Lucrul în echipă (pentru domeniul pregătirii de bază Comerț); Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă (restul domeniilor)
        Realizarea acestora răspunde obiectivelor din strategia de internaționalizare 2016-2021:

 • O1 Transformarea școlii într-o reală organizație care învață, implementarea politicilor educaționale referitoare la integrarea TIC și incluziune;
 • O2 Imbunătățirea calității predării și învățării și pregătirea elevilor pentru piața muncii într-o lume globalizată.
 •  Fluxul 1 din Spania, organizație intermediară MEP Europrojects Granada format din 29 participanți, repartizați astfel:
  – 9 participanți elevi în clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Comerț, calificarea Tehnician în achiziții și contractări;
  – 5 participanți elevi în clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Industrie textila și pielărie, calificarea Tehnician designer vestimentar
  – 15 participanți elevi in clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Estetică și igiena corpului omenesc calificarea Coafor-stilist.

Elevii repartizați astfel:
Comert: Autoservicio Matilde, Madero Lopez 2013 S.L.
Textile: Cheny – Penela y Hijos S.L., Hita y Arcos
Estetica: Escuela de Peluquería Estética Grupo 7 S.L.

 • Fluxul 2 din Spania, organizație intermediară MEP Europrojects Granada format din 15 participanți, clasa a X-a școala profesională, domeniul pregătirii de bază Estetică și igiena corpului omenesc calificarea Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist.

Elevii  repartizați la Escuela de Peluquería Estética Grupo 7 S.L.

 • Fluxul 3 din Spania organizație intermediară MEP Europrojects Granada format din 2 participanti cadre didactice estetică jobshadowing la Escuela de Peluquería Estética Grupo 7 S.L.

Mobilitățile vor contribui la atingerea obiectivelor propuse și a indicatorilor astfel:

Pentru O1

– 42 de mobilități pentru elevii din clasele a X-a liceu și școala profesională, în anul școlar  2017-2018 reprezentând  34% din totalul elevilor de la acest nivel și 28,34% din totalul elevilor de liceu și învățământ profesional și tehnic, astfel ca până în anul 2020 cel puțin 20% din absolvenți să aibă o perioadă de studiu sau de formare în străinătate

– Creșterea atractivității carierei prin motivația celor 42 de elevi de a continua studiile în ciclul superior al liceului în aceeași calificare sau angajare în domeniul în care se pregătesc

– Motivarea  elevilor participanți  pentru îmbunătățirea frecventării cursurilor va duce la o creștere cu 20% a prezenței la ore și, pe termen lung, reducerea abandonului școlar

– Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii noastre prin actualizarea competențelor  în domenile de formare în Spania

– Prin promovarea în comunitate a activităților derulate în cadrul proiectului se va atrage un număr mai mare de elevi în clasa a IX-a

– Prin mobilitățile de jobshadowing a celor 2 cadre didactice se va realiza o cooperare directă între profesorii școlii și rețele școlare din Spania, ceea ce va contribui la atingerea indicatorului de 75% din personalul didactic angajat să realizeze cel puțin o activitate cu caracter internațional la fiecare 2 ani până în 2020.

Pentru O2

– în anul școlar  2018-19, 28,34 % din elevii de liceu și învățământ profesional și tehnic vor avea competențe sociale, atitudinale, relaționale, lingvistice, digitale validate prin documentul de mobilitate  Europass

– prin depunerea acestei cereri de finanțare se realizează mobilitățile anuale propuse în strategia de internaționalizare pentru elevi cls. a X-a și cadre didactice de specialitate

– față de anul 2017-18 vom avea o creștere cu 28,34% a numărului de elevi implicați în programe europene ceea ce îi va încuraja să învețe limbi străine și să accepte ideea de relaționare interculturală, ceea ce va contribui la atingerea indicatorului „în anul 2020, 20% din elevii școlii să aibă competențe cerificate Europass”

– prin organizarea mobilităților și trimiterea a două cadre didactice în jobshadowing ne adresăm indicatorului „30% din cadre didactice participante anual în mobilități Erasmus+”

– prin organizarea mobilităților și trimiterea a două cadre didactce în jobshadowing se stimulează motivarea cadrelor didactice pentru formarea personală și profesională

https://www.arq.ro/stagiu-de-practica-in-granada-pentru-elevii-liceului-tehnologic-francisc-neuman-arad/26445